Formularz zgłoszeniowy – „Sygnalista w firmie”

Zapisując się na szkolenie wyrażasz zgodę na administrowanie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Multicert Sp. z o.o. ul. Mydlarska 47, 04-640 Warszawa. Dane osobowe przetwarzane będą w celu organizacji i przeprowadzenia szkolenia oraz informowania o szkoleniach organizowanych w przyszłości. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie
umowy, realizacja obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych, tj. promowanie działalności związanej z akredytacją. Podanie danych jest warunkiem uczestnictwa w szkoleniu a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie udziału w szkoleniu. Dane będą przetwarzane do czasu upływu terminu wynikającego z rozliczeń księgowo-podatkowych (ustawa o rachunkowości), oraz do chwili zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach promujących akredytację. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz prawo cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każdej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora danych. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Wydziałem Szkoleń lub Inspektorem Ochrony Danych pod adresem: iod@multicert.pl.

Regulamin zakupów  w E-Sklep, Copyright © Multicert Sp. z o.o.