Szkolenie „Sygnalista w Firmie”

Zapisy na webinarium

Dni
Godziny
Minuty
Sekundy

Zakres webinarium

Jest to najbardziej kompleksowe szkolenie obejmujące wszystkie etapy wdrożenia systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi (w tym wdrożenie systemu raportowania ISO 37002). W trakcie szkolenia zostaną omówione także nowe wymagania dla administracji publicznej i przedsiębiorców związane z wejściem od 1 stycznia 2022  przepisów dyrektywy UE 2019/1937 z dnia 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii.
Zapisując się na szkolenie możesz być pewny, że zdobyta przez ciebie wiedza ułatwi Ci wdrożenie skutecznego i zgodnego z wymaganiami prawa systemu antykorupcyjnego. Wielu menedżerów jest pewien, że zrobili możliwie wszystko poprawnie, najlepiej jak potrafili. Zgadzam się, że tak jest. Jednak jest pewien procent niepewności, który wynika z subiektywnej oceny sytuacji w podległych ich firmach, czy nowych nieznanych wymagań prawnych oraz sytuacji na rynkach gospodarczych, a może być realnym zagrożeniem.
Na tą niepewność, nawet niezbyt wielką procentowo, nakładają się jeszcze kłopoty związane z pandemią Covid – 19. Powinno się zidentyfikować dokładnie te kłopoty dnia codziennego (lupa) oraz w niedługiej, ale dalszej perspektywie – kilku miesięcy czy roku (luneta). Menedżerowie powinni mieć świadomość tych przewidywanych i niespodziewanych zawirowań w swojej pracy, aby odpowiednio się przygotować i reagować osobiście i w firmach którymi kierują.
Na szkoleniu przestrzegamy wszystkich obowiązujących obostrzeń sanitarnych. Pamiętajmy, aby dbać o siebie i o swoich bliskich.

Zapraszam na szkolenie
Włodzimierz Dębski

Efekty szkolenia

Zrozumienie roli sygnalistów w organizacji

Poznanie skutecznych metod zapobiegania korupcji

Uzyskanie praktycznej wiedzy w zakresie ochrony sygnalistów

Wdrożenie systemu ochrony sygnalistów wg ISO 37002:2021

Umiejętność budowy systemu antykorupcyjnego wg ISO 37001:2016

Stworzenie efektywnego systemu zgłaszania nieprawidłowości

Odbiorcy szkolenia

Kontrolerzy finansowi

Kadra menadżerska

Specjaliści ds. kontroli wewnętrznej

Audytorzy wewnętrzni

Specjaliści ds. ryzyka

Specjaliści ds. zgodności

Plan szkolenia

1. Korupcja – co to jest, podstawowe definicje
2. Zrozumienie zjawiska korupcji oraz podstawowych zagrożeń
3. Wielkość zjawisk korupcyjnych w gospodarce
4. Wpływ korupcji na procesy
5. Akty prawne antykorupcyjne obecnie obowiązujące:
– międzynarodowe
– polskie
– ISO 37002:2021 oraz ISO 37001:2016
6. Podstawowe metody i rodzaje korupcji.
7. Ćwiczenie

Przerwa kawowa I

8. Czynniki sprzyjające korupcji wewnętrzne i zewnętrzne:
– brak szkoleń
– brak procedur
– presja
– okazja
– racjonalizacja
9. Podstawowe zagrożenia dla firm:
– zakłócenie realizacji zadań statutowych
– warunki karania firm oraz pracowników i wysokość kar
– odpowiedzialność cywilnoprawna wobec firmy i osób trzecich oraz publicznoprawna administracyjnoprawna i karna

Przerwa kawowa II

10. Źródła informacji o korupcji.
11. Kto może być sygnalistą – jego rola i miejsce w organizacji.
12. Ćwiczenie.
13. Ochrona sygnalistów:
– przesłanki objęcia sygnalisty ochroną
– reakcje pracowników
14. Najważniejsze środki ochrony prawnej.
15. Zakazane działania odwetowe.
16. Rodzaje i budowa systemów zapobiegania korupcji (wg. Norm ISO, wytycznych CBA lub własnego spełniającego wymagania antykorupcyjne)
1. Rola i znaczenie PN-EN ISO 37001:2016 oraz ISO 37002.
2. Podstawowe zasady budowy systemu działań antykorupcyjnych.
3. Powiązanie z innymi normami systemami zarządzania jakością ISO obowiązującymi w firmach.
4. Budowa normy ISO 37001: 2016:
– kontekst organizacji
– przywództwo, rola kierownictwa, polityka antykorupcyjna
– planowanie, zarządzanie ryzykiem korupcji, analiza ryzyka
– zasoby, kompetencje, komunikowanie
– działania operacyjne
– monitorowanie, analiza, ocena
– audit wewnętrzny
– przegląd zarządzania
– doskonalenie
7. Szkolenie, komunikacja.
8. Ćwiczenie.

Przerwa kawowa I

9. Norma ISO 37002 i jej rola w systemie
10. Polityka whistleblowingowa.
11. Czym jest naruszenie.
12. Przyjmowanie zgłoszeń o nieprawidłowościach
– ograniczenia RODO
– systemy przyjmowania zgłoszeń (przykład – SYGNALISTA W SAMORZĄDZIE)
13. Reagowanie na zgłoszenia o nieprawidłowościach.
14. Konkludowanie spraw dotyczących zgłaszania nieprawidłowości.
15. Korzyści z systemu zgłoszeń opartych na ISO 37002.
16. Ćwiczenie.

Przerwa kawowa II

17. Budowa systemu compliance.
18. Analiza ryzyka.
19. Projektowanie systemów kontrolnych.
20. Tworzenie procedur.
21. Implementacja.
22. Testowanie.
23. Podsumowanie kursu.
24. Propozycje dalszych działań w firmach – szkolenia wszystkich pracowników
25. Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Trener

Audytor Wiodący w zakresie serii norm ISO 37001, ISO 9001:2000, oraz 27001:2005, Rzeczoznawca – Doradca TNOiK Nr legitymacji 334, konsultant Polskiego Rejestru Statków w zakresie systemów zarządzania jakością, Ekspert w dziedzinie „Jakość” przy Polskiej Agencji Rozwoju nr 134/2004. Współpraca z instytucjami kwalifikacyjnymi • ISOQAR CEE Sp. z o.o. • DEKRA Certification Sp. z o.o. • Polski Rejestr Statków Sp. z o.o. • QS Quality Sernice Basel Schaffhausen Zürich • LL-C. Opracował 12 rodzajach kursów związanych głównie dotyczących systemów zarządzania jakością oraz kursów podyplomowych „Zespołu Inżynierii Jakości i Metrologii”, Politechniki Gdańskiej, szkolenie w zakresie systemów serii ISO 9000 i ISO 27001.

Szczegóły organizacyjne

Miejsce Hotel IBIS Gdańsk Stare miasto Jana Heweliusz 24, 80-861 Gdańsk. Cena noclegów
  • Pokoje jednoosobowe 205 zł
  • Pokoje dwuosobowe 120 zł
  • parking 20 zł doba
Termin 13 – 14  grudnia  2021 r. Koszty 1700 netto zł + 23% VAT za udział 1 osoby. Cena zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i świadectwo ukończenia szkolenia, przerwy kawowe i obiad

Warunki udziału w webinarium

Rejestracja uczestnika 
Należy przesłać dane uczestnika wypełniając podany formularz zgłoszeniowy.

Płatność
Po przesłaniu danych uczestnika należy dokonać płatności na konto  
10 1140 2004 0000 3102 7716 5800 
z tytułem przelewu „Sygnalista w firmie”.

Faktura 
Prosimy o podanie danych w formularzu. Po realizacji płatności faktura zostanie przesłana na podany adres
e-mail.

Termin płatności i zwrot środków 
Płatności za szkolenia należy dokonać do dnia 8 grudnia. W przypadku odwołania szkolenia środki zostaną zwrócone na konto uczestnika w ciągu 7 dni roboczych.

Kontakt

Renata Wojnowska

Doradca klienta

Zapraszam do kontaktu, zawsze warto porozmawiać

Zapisz się na webinar

Regulamin zakupów  w E-Sklep, Copyright © Multicert Sp. z o.o.